Vytlačiť

Novinka - AirOdor

AirOdorAirOdor – Decentralizované vetranie so spätným získaním tepla

AirOdor – malý a citlivý

Montážou jedného alebo viacerých decentralizovaných zariadení AirOdor na vetranie jednej miestnosti, ktoré slúžia na prísun a odvádzanie vzduchu v obytných priestoroch so spätným získavaním tepla, zabezpečíte príjemné klimatické podmienky medzi štyrmi stenami vašej miestnosti.

AirOdorAirOdor – Decentralizované vetranie so spätným získaním tepla

 

AirOdor – malý a citlivý
Montážou jedného alebo viacerých decentralizovaných zariadení AirOdor na vetranie jednej miestnosti, ktoré slúžia na prísun a odvádzanie vzduchu v obytných priestoroch so spätným získavaním tepla, zabezpečíte príjemné klimatické podmienky medzi štyrmi stenami vašej miestnosti.

 

 

Kompaktná konštrukcia a ochrana proti hluku
Kontrolované vetranie obytných priestorov znamená kontrolované privádzanie a odvádzanie vzduchu v obytných priestoroch s dôrazom na množstvo vzduchu a rozmiestnenie v priestore.
Táto technológia je nevyhnutná, pretože pri dnešných stavebných postupoch sa budujú čoraz nepriepustnejšie obvodové plášte budov, čo neumožňuje žiadne prirodzené privádzanie a odvádzanie vzduchu v obytných priestoroch. Na druhej strane je intenzita cestnej premávky v mestách čoraz vyššia, s čím súvisí zvyšovanie zaťaženia hlukom. V exponovaných lokalitách už preto nie je možné otvoriť okná kedykoľvek počas dňa alebo v noci, aby čerstvý vzduch mohol prúdiť do priestorov.

 

Výhody AirOdor:

  • Čisté privádzanie čerstvého vzduchu cez dvojitý filter
  • Úspora nákladov na vykurovanie v zimných mesiacoch až 90 % vďaka efektívnemu spätnému získavaniu tepla
  • Odvádzanie kondenzátu cez vonkajšiu stenu
  • Privádzanie čerstvého vzduchu pri zatvorených oknách a ochrana proti hluku vďaka protihlukovej izolácii
  • Najnižšia spotreba energie < 0,14 W/m³/h
  • Jednoduchá montáž pri renovácii a neskoršej montáži vo vonkajšej stene
  • Nižšie nároky na priestor v obytnej miestnosti
  • Bezproblémové kombinovanie so štandardnými zariadeniami na odvádzanie vzduchu
  • Nízke náklady na údržbu
  • Možnosť nastavenia troch úrovní množstva vzduchu

AirOdor

 

 

 

 

 

 

Prospekt na stiahnutie