baner limodor fm

Vytlačiť

Montážny návod LIMODOR FM pod omietku

 

 

Dôležité upozornenie – pri všetkých spôsoboch montáže dôsledne dbať na to, aby boli súčasti vetracieho systému riadne upevnené a pri činnosti ventilátora nerezonovali. Odporúča sa vibráciu voľného nemurovaného potrubia odhlučniť obalením izolačnou textíliou alebo montážnou penou.

 

 

Z garančných dôvodov, ale aj z dôvodov poistných podmienok platných pre celý objekt, je žiaduce, aby odborné stavebno-montážne aj elektrikárske práce vykonal certifikovaný odborník. 

 

Pracovný postup:

 

Práce pri montáži do steny, alebo do plného plafónu v etape hrubej stavby

 1. Plášť ventilátora LIMODOR FM-UP osadiť na konečné miesto do takej minimálnej hĺbky, aby budúce obklady alebo líce steny prekryli okrajovú manžetu plášťa. (Pružiny rámu dúchadla umožňujú toleranciu osadzovanej hĺbky 0 – 80 mm.) (obr. 9)
 2. Výfukové hrdlo tesne pripojiť k vetraciemu potrubiu/stúpačke v takom uhle, aby z vetracieho potrubia nestekali prípadné vodné zrazeniny do plášťa ventilátora. (obr. 1)
 3. V prípade plánovaného odvetrania z WC-misy alebo cez filtračnú vaňu LFWR vytlačiť záslepku, osadiť sacie hrdlo a spojiť ventilátor potrubím s prídavným zariadením (obr. 2)
 4. Cez káblový otvor v plášti ventilátora priviesť k svorkovnici elektrický kábel s potrebným počtom žíl (podľa schémy zapojenia v závislosti od použitej elektroniky) a s dĺžkou približne 100 mm. (obr. 06-08)
 5. Odstrániť 8 mm izolácie z koncov žíl a osadiť ich do otvorov bezskrutkovej odnímateľnej svorkovnice dôsledne podľa schémy zapojenia.
 6. Podľa schémy zapojenia prispôsobiť ističe a vypínače v elektroinštalácii stavby.
 7. Do plášťa ventilátora LIMODOR FM-UP vložiť montážnu kartónovú vložku, ktorá je súčasťou dodávky. Vložka zabráni znečisteniu vnútra plášťa pri ďalších prácach na stavbe. Takto je plášť pripravený na osadenie dúchadla a krytu v etape po maliarskych a obkladačských prácach. (obr. 10)
 8. Plášť ventilátora obmurovať.

 

Práce do odľahčenej steny alebo odľahčeného plafónu (sadrokartón) v etape stavby pred dokončením, alebo pri rekonštrukčných prácach na stavbe.

Počas montáže je potrebný prístup za sadrokartón z okolia osadzovaného plášťa.

 1. Do sadrokartónu vyrezať presný otvor podľa rozmerov plášťa ventilátora tak, aby manžeta plášťa dosadla na sadrokartón.
 2. Výfukové hrdlo tesne pripojiť k vetraciemu potrubiu/stúpačke v takom uhle, aby z vetracieho potrubia nestekali prípadné vodné zrazeniny do plášťa ventilátora.
 3. V prípade plánovaného odvetrania z WC-misy alebo cez filtračnú vaňu LFWR vytlačiť záslepku, osadiť sacie hrdlo a spojiť ventilátor potrubím s prídavným zariadením
 4. Poza sadrokartón priviesť k svorkovnici cez káblový otvor v plášti ventilátora elektrický kábel s potrebným počtom žíl (podľa schémy zapojenia v závislosti od použitej elektroniky) a s dĺžkou približne 100 mm (obr. 06-08)
 5. Odstrániť 8 mm izolácie z koncov žíl a osadiť ich do otvorov bezskrutkovej odnímateľnej svorkovnice dôsledne podľa schémy zapojenia. 
 6. Podľa schémy zapojenia prispôsobiť ističe a vypínače v elektroinštalácii stavby.
 7. Na upevnenie ventilátora do sadrokartónu použiť špeciálnu montážnu sadu LIMODOR LF/M-MS
 8. Obsahuje na mieru presné fixačné pliešky na spevnenie rohov manžety plášťa, pliešky na upevnenie plášťa do sadrokartónu a skrutky.
 9. Do plášťa ventilátora LIMODOR FM-UP vložiť montážnu kartónovú vložku, ktorá je súčasťou dodávky. Vložka zabráni znečisteniu vnútra plášťa pri ďalších prácach na stavbe. Takto je plášť pripravený na osadenie dúchadla a krytu v etape po maliarskych a obkladačských prácach.

 

Finálne práce v etape po maliarskych a obkladačských prácach

 1. Vybrať z plášťa montážnu kartónovú vložku. Dúchadlo priložiť k čistému plášťu tak, aby výfuk dúchadla smeroval k výfukovému hrdlu a zástrčka na zadnej strane elektroniky motora do svorkovnice. Dúchadlo bez náradia jemným tlakom zatlačiť až zaklapne. Pružiny rámu dúchadla umožňujú toleranciu osadzovanej hĺbky 0 - 40 mm, prípadne pri prevesení pružiny do druhej polohy až do 80 mm. (obr. 11)
 2. Filter uložiť hrubšou stranou na veko dúchadla a kryt ventilátora jemne zatlačiť až zaklapne. (obr. 12-13)
 3. Skontrolovať pripojenie vypínačov a správne pripojenie ističov či zodpovedajú príslušnej schéme zapojenia.
 4. Ak áno, zapnúť ističe, priviesť elektrický prúd do okruhu a vyskúšať správnu činnosť ventilátora LIMODOR FM-UP a jeho príslušenstva.

 

Tri rady k montáži:

 • Ak je potrebné zmeniť smer výfuku zboku dozadu alebo opačne, nie je to možné bez kúpy náhradného medzikusu.
 • Ak ventilátor po zapnutí nebeží, overte, či je privedený prúd k ventilátoru, či nie je zapnuté relé s oneskoreným štartom, či je zapojenie vykonané presne podľa schémy.
 • Ak chcete skontrolovať pripojenie elektriny do svorkovnice je potrebné vybrať z plášťa dúchadlo. Uvoľnite krížovým skrutkovačom tri lesklé skrutky na dúchadle. Posuňte skrutky v kanáliku smerom k osi dúchadla. Tak uvoľníte fixačné pružiny dúchadla. Nenásilne vyberte dúchadlo z plášťa. Následne posuňte skrutky na pôvodné miesto a dotiahnite. Pripravíte tak pružiny na opätovné osadenie dúchadla do plášťa.

 

montaz-fm-up

 

- schéma elektrického zapojenia