baner limodor fm

Vytlačiť

Odvetranie WC misy - schéma a postup

 limodor-geberit limodor-geberit-full 

 

 odsavanie wc

 

Po vytlačení záslepky na plášti ventilátora LIMODOR FM - UP nasadiť do otvoru sacie hrdlo. Sacie hrdlo spojiť potrubím so splachovacím hrdlom WC-systému Geberit.

Odporučené potrubie je Ø 50 mm pre maximálny prietok odsávaného vzduchu 18 m3/h.

Optimálna vzdialenosť ventilátora LIMODOR FM - UP od WC zariadenia je okolo 1,8 m a umiestnenie nad WC systémom.