baner limodor fm

Vytlačiť

Ovládanie

LIMODOR - AirVital ovládanie

Lokálne ventilačné zariadenie je sériovo vybavené rádiovým diaľkovým ovládaním. Možno vyberať z 3 rôznych programov ventilácie. Množstvo vzduchu je regulovateľné v 10 stupňoch.

 

   

Programy ventilácie

 

P1
Štandardná ventilácia - manuálne zapnutie a vypnutie vetracieho prístroja

P2
Program odvlhčovania - pri prekročení nastavenej vlhkosti vzduchu v miestnosti sa ventilačný prístroj uvedie do prevádzky. Všimnite si, že čerstvý vzduch sa privádza iba vtedy, keď je vlhkosť vonkajšieho vzduchu nižšia než vlhkosť vzduchu v miestnosti.

P3
Program izbovej teploty/vlhkosti - pri prekročení nastavenej vlhkosti vzduchu v miestnosti alebo izbovej teploty alebo obidvoch sa ventilačný prístroj uvedie do prevádzky.

 

Príručka - zmena programu