baner limodor fm

Vytlačiť

Popis

 

Lokálne vetracie zariadenie LIMODOR AirVital sa skladá z plastovej skrinky s dvojcestnými hrdlami pre prívod a odvod vzduchu s vnútorným priemerom 100 mm. Elektrické pripojenie vetracieho zariadenia LIMODOR AirVital sa uskutočňuje buď prostredníctvom zásuvky umiestnenej vedľa zariadenia (spravidla pri montáži na omietku), alebo priamym prepojením (spravidla pri montáži pod omietku). 

 

Zariadenie má štyri manuálne ovládané uzavieracie prvky, ktorými možno uzavrieť otvor prívodu a odvodu vzduchu pri vypnutom vetracom zariadení. To je potrebné najmä vtedy, keď nie je žiaduca výmena vzduchu s vonkajším vzduchom. Jednotky dúchadla s izoláciou zvuku sú vybavené energeticky úspornými motormi a pomocou predradeného filtra sú chránené pred znečistením. 


Množstvo vzduchu možno regulovať od 25 m3/h do 70 m3/h v 10 stupňoch pomocou rádiového diaľkového ovládania.

 

airvital 02

Montáž na omietku

Pre renováciu (dodatočnú montáž) sa ponúka jednoduchá montáž lokálneho vetracieho zariadenia LIMODOR AirVital vo vyhotovení na omietku. V štandardnej verzii LIMODOR AirVital s horným displayom do montážnej výšky najviac 1800 mm, alebo v obrátenej verzii LIMODOR AirVital-V s dolným displayom pre montáž bližšie k stropu, aby bol display pohodlne kontrolovateľný. V závislosti od hrúbky steny je potrebné zvoliť správne dvojcestné potrubie. Pre hrúbku steny do 430 mm s dĺžkou potrubia 395 mm (výr. č. 45202), pre hrúbku steny do 930 mm s dĺžkou potrubia 895 mm (výr. číslo 45203).

 

Montáž pod omietku

Pre novostavby sa uprednostňuje montáž lokálneho vetracieho zariadenia LIMODOR AirVital pod omietku. Dôležitým príslušenstvom je podomietkové teleso z polystyrénu. Poskytuje niekoľko užívateľských výhod. Umožňuje presné uloženie lokálneho vetracieho zariadenie LIMODOR AirVital hlbšie do mäkkého a čistého lôžka v stene ako aj dokonalé zalícovanie na vonkajšej fasáde budovy. Zariadenie je opticky aj zvukovo menej nápadné. Navyše možno zariadenie bez problémov demontovať pri prípadných údržbových prácach.