baner limodor fm

Vytlačiť

Príslušenstvo

Plášť ventilátora LF/M

S bočným alebo zadným vývodom a so záslepkami vľavo/vpravo/dolu.


Dúchadlo LF/M - motor ventilátora

Radiálna (tlaková) vetracia jednotka 60 alebo 100 m3


Rám ventilátora LF/M

Pre montáž na omietku.


Dobehové relé C-NR/7

Dobehové relé C-NR/7 umožňuje po vypnutí ventilátora predĺženie vetracieho času o 7 min.


Dobehové relé C-NR

Dobehové relé C-NR umožňuje nastaviť podľa potreby oneskorenie zapnutia od 0-3,5 min. a predĺženie vetracieho času od 0-30 min.


Intervalový dobehový modul C-IV

Intervalové dobehové relé C-IV umožňuje nastaviť podľa potreby intervaly automatického zapínania a vypínania vetrania. Ventilátor sa samostatne podľa nastavenia zapína, vetrá a vypína. Mimo nastavených intervalov plní funkciu ako nastaviteľné dobehové relé C-NR alebo C-NR7.


Modul vlhkosti C-FR2

Je vybavený vlhkostným senzorom, ktorý umožňuje automatické zapínanie vetrania na základe impulzu zvýšenej vlhkosti a automatické vypínanie po dosiahnutí vypínacej hodnoty. Ak je vlhkosť nižšia, plní funkciu ako nastaviteľné dobehové relé C-NR alebo C-NR/7.


Senzor pohybu C-BM

Senzor pohybu slúži na aktiváciu ventilátora na základe pohybu osôb.


LFM-FSS

Rádio spínač LF/M-FSS

Rádiové ďialkové ovládanie ventilátora, výhodné všade tam, kde nie je praktická montáž silového ovládacieho vypínača.


Filtračná vaňa LFWR alebo LFW0

Filtračná vaňa s rozmerom 170 x 170 x 45 mm slúži na súčasné odvetranie ďalšieho priestoru jedným ventilátorom. Filtračná vaňa LFWR s reguláciou množstva vzduchu alebo  LFWO bez regulácie množstva vzduchu.


Nasávacie hrdlo k filtračnej vani

Slúži na pripojenie potrubia od filtračnej vane k ventilátoru.


Sacie hrdlo WC 50/40/30

Slúži na pripojenie odsávacieho potrubia od WC s priemerom 30,40, alebo 50 mm.


Montážny set LF/M-MS

Svorky ktoré sa montujú do rohov plášťa pre uchytenie do ľahkých napr. sadrokartónových priečok.


Kolienko zadného výfuku

Medzikus so spätnou klapkou pre zadný výfuk.


Svorkovnica

Bezskrutková svorkovnica pre zapojenie ventilátora do elektrickej siete. Slúži súčasne ako zástrčka na bezpečné zasunutie kontaktov dúchadla.


Vonkajšia ochranná mriežka

Vonkajšia mriežka s rozmermi 200 x 200 x 15 mm slúži aj ako estetický vetrací kryt na fasáde domu. Je možné do nej zaústiť vodorovné potrubie od ventilátorov alebo ju spojiť potrubím s filtračnou vaňou na vnútornej strane steny. Lamely mriežky usmerňujú dažďovú vodu od fasády. Mriežka sa dodáva s ochrannou sieťkou proti hmyzu.


Kryt PREMIUM

Decentný biely okrasný kryt, ktorý nenarúša design žiadnej miestnosti v ktorej je inštalovaný.


Kryt CHROM

Okrasný chrómový kryt – estetický doplnok miestnosti


Časový spínač Z30

Časový spínač, ktorý má nastaviteľnú hodnotu vypnutia od 0 - 30 min.